SOSYAL FİNANS
ZİRVESİ
“Sosyal Finans Zirve'sinde Türkiye Tasarruflarıyla Güçleniyor”

Konuşmacılar

“Dev şirketlerin ve girişimlerin CEO ve yöneticileri, Türkiye ekonomisine tasarruf bağlamıyla yön verecek konuşmalarıyla Sosyal Finans Zirvesi’nde...“

 • 10 Mart 2020
 • 12:10

Canan Akmanoğlu Bayrak

Psikolojik Danışman ve Manibux’ın Kurucusu

 • 10 Mart 2020
 • 10:40

Ozan Bayülgen

Bain & Company İstanbul Ortağı ve FODER Üyesi

 • 10 Mart 2020
 • 10:00

Murat Çiftçi

Birevim Yönetim Kurulu Başkanı, Tasarruf Finans Platformu Lideri

 • 10 Mart 2020
 • 11:20

Altan Elmas

KONUTDER Başkanı

 • 10 Mart 2020
 • 12:50

Levent Erden

Moderatör/ Öğretim Üyesi

 • 10 Mart 2020
 • 10:40

Rıza Erkanlı

Erkanlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı

 • 10 Mart 2020
 • 10:00

İsmail Gülle

TİM Başkanı

 • 10 Mart 2020
 • 10:40

Cemal Kişmir

BNP Paribas Cardif Sigorta Türkiye CEO’su

 • 10 Mart 2020
 • 12:30

Christian König

Almanya Tasarruf Sandıkları Birliği Başkanı

 • 10 Mart 2020
 • 11:20

Kürşat Köz

Moderatör / Birtep Genel Müdürü

 • 10 Mart 2020
 • 10:00

Dr. Nureddin Nebati

T.C. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı

 • 10 Mart 2020
 • 12:50

Prof. Dr. İlber Ortaylı

Tarihçi ve Yazar

 • 10 Mart 2020
 • 11:20

Prof. Dr. Gürsel Öngören

GYODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 • 10 Mart 2020
 • 09:50

Erol Öztürkoğlu

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. CEO'su

 • 10 Mart 2020
 • 11:50

Ü. Barış Urhan

Hayatın İçindeki İktisat Kitabı Editörü

 • 10 Mart 2020
 • 12:10

Dr. İlknur Üner

FODER Yönetim Kurulu Üyesi

 • 10 Mart 2020
 • 13:10

Mark Weinrich

Uluslararası Konut Finansmanı Birliği Genel Sekreteri

Sosyal Finans Zirvesi ile Türkiye’nin tasarrufları güçleniyor.

Sosyal Finans, mevcut finansal kaynaklara neredeyse hiç erişemeyen alt ve orta gelir gruplarının ve ilgili kaynaklara erişebilse dahi maliyetine katlanmak istemeyen orta ve üst gelir gruplarının, borçlanarak değil, birlikte tasarruf finansı yöntemiyle; ev, araç vb. ihtiyaçlarının, daha düşük bir maliyetle karşılanması amacıyla hayata geçirilen insan merkezli finans yaklaşımıyla icra edilen finans faaliyetleridir.

Sosyal Finans Zirvesi’nin temel hedefi; bireysel, toplumsal ve ulusal kalkınma odaklı, “İnsan Merkezli Finans Uygulamaları” içerikli, Türkiye’nin ve dünyanın ilk ulusal ve uluslararası “Tasarruf Finansı” organizasyonunu gerçekleştirmektir.

Zirvede, Türkiye’nin kalkınma politikalarının, “Tasarruf” odağı üzerinden irdelenerek, oluşacak önemli çıkarımların karar vericilere ve tüm kamuoyuna ulaştırılması amaçlanmaktadır.

“Birlikte Tasarruf Finansı” yönteminin; birlik, dirlik, ulusal ekonomik dinamizm döngüsü oluşturma amaçlı girişimlerin, gelişimlerin sağlayıcısı ya da tamamlayıcısı olarak konumlandırılan Sosyal Finans  Zirvesi’nde; “öz varlıklarla yatırım”, “girişimcilik”, “inovasyon”, “teknoloji” ilintili perspektiflerin konuşulduğu oturumlar gerçekleştirilir.

Tasarruf bağlamı ile doğrudan ve dolaylı ilgili alanlardan ve sektörlerden, dev şirketlerin CEO ve yöneticileri ile siyaset dünyasından önemli isimler konuşmacı olarak ağırlanır.

Alt gelir grubu ailelerin ev sahibi olmasından nitelikli bir girişime ortaklığına kadar farklı vakalar, hikâyeler, süreçler ve sonuçlar üzerine durulur. Ekonominin görünmeyen kahramanlarının sabır, emek ve onur dolu yaşam hikâyeleri irdelenir. Sosyal Finans yaklaşımı ve Birlikte Tasarruf Finansı bilincinin, Türkiye’yi şekillendirecek sosyal, kültürel, ekonomik unsurları ele alınarak sıra dışı başarılar ödüllendirilir.

Türkiye’de insan odaklı sosyal finansın gündeme gelmesinden önce geleneksel finansman yöntemleri kitleleri kapsamakta yetersiz kalıyordu, nüfusun büyük kısmı finansman erişiminden yoksundu.

Son dönemlerde insanı merkeze alan bir finans modeli ihtiyacının ülkemizde kabul görmeye başlaması ile “sosyal finans” söylemi gündeme geldi. İşte bu faiz odaklı finansın dışında, insanı merkeze alan sosyal finans kapsamında geliştirilen iş modelinin adı “Tasarruf Finansı” modelidir.

Sosyal Finans Zirvesi’nde biz, bu modelin nasıl işlediğini; ülkelerin, toplumların kalkınmasında nasıl rol oynadığını ve oynayabileceğini, modelin toplumsal kalkınmayı teşvik edici rolünü masaya yatırıyoruz.

Tasarruf Finans Platformu, “Sosyal Finans” olarak tanımladığı kişisel tasarrufların kitlesel bir fon olarak yönetilmesi, ülke ekonomisine kazandırılması ya da daha basit bir ifadeyle, kolektif/tasarruf finansı yöntemi ile insanların ev, araç, ihtiyaçlarını daha düşük bir maliyetle karşılamasını sağlamak üzere kurulan organizasyonların kurumsallaşmasını, meşruiyetini, şeffaflığını desteklemek, sektöre regülasyon getirmek, sektörün sürdürülebilir büyümesine ivme kazandırmak için başlatılan, hukuk ve ekonomi bağlamında kurulan, kâr amacı gütmeyen bir girişimdir.

TFP, ekonomide yapısal ve sürdürülebilir dönüşümün, tasarruf tutum, davranış ve kararlarına dair süreçlerin veriye dayalı olması, kolektif bilinç ve nitelikli paydaşlıklar esasıyla gerçekleşmesi, her ailenin en asgari düzeyde bir konut sahibi olmasını sağlayacak tasarruf finans modeliyle mümkün olduğunu ve bunun doğru uygulamalarla ekonomiye kazandıracağı ivmenin sürdürülebilir bir milli kalkınmaya dönüşeceğini savunur.

AKIŞ

10 Mart Salı 2020 ׀ The Ritz-Carlton İstanbul, Balo Salonu

 • 09:00
  Kayıt ve İkram
 • 10:00
  Açılış Konuşması
 • Murat Çiftçi – Birevim Yönetim Kurulu Başkanı, Tasarruf Finans Platformu Lideri
 • İsmail Gülle – TİM Başkanı
 • Dr. Nureddin Nebati – T.C. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı
 • 10:40
  CEO Oturumu
 • Moderatör: İhsan Elgin – Core Strateji Kurucusu ve Ortağı
 • Cemal Kişmir – BNP Paribas Cardif Sigorta Türkiye CEO
 • Erol Öztürkoğlu – Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. CEO, Emeklilik Gözetim Merkezi Başkan Vekili
 • Ozan Bayülgen – Bain & Company İstanbul Ortağı, FODER Üyesi
 • Rıza Erkanlı – Erkanlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı
 • 11:20
  Konut 2020
 • Moderatör: Kürşat Köz – Birtep Genel Müdürü
 • Altan Elmas – KONUTDER Başkanı
 • Prof. Dr. Gürsel Öngören – GYODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
 • 11:50
  “Ben Kimim?” Karar Verme Üzerine…
 • Ü. Barış Urhan – Hayatın İçindeki İktisat Kitabı Editörü
 • 12:10
  Finansal Okur Yazarlık ve Tasarruf Oturumu
 • Moderatör: Mehtap Demir – Fast Company Yazı İşleri Müdürü
 • Canan Akmanoğlu Bayrak – Psikolojik Danışman ve manibux’ın Kurucusu
 • Dr. İlknur Üner – FODER Yönetim Kurulu Üyesi
 • 12:30
  Konutta Sürdürülebilir Finansman
 • Christian König – Almanya Tasarruf Sandıkları Birliği Başkanı
 • 12:50
  Osmanlı’dan Günümüze Tasarruf Kültürü ve Anlayışı
 • Prof. Dr. İlber Ortaylı
 • Moderatör: Levent Erden
 • 13:10
  Ekonomik Konut Finansmanı
 • Mark Weinrich – Uluslararası Konut Finansmanı Birliği Genel Sekreteri
 • 13:30
  Kapanış

BASIN BÜLTENİ

 • Dünyanın sosyal finans liderleri bu zirvede buluşuyor.

  Dünyanın sosyal finans liderleri bu zirvede buluşuyor.

  BİREVİM’in öncülük ettiği ve bünyesinde, “BİRTEP”, “ÇÖZÜM TASARRUF”, “HEFİAD” gibi firma ve kurumların yanı sıra, akademisyenlerin de yer aldığı, “Tasarruf Finans Platformu”; 10 Mart 2020 Perşembe günü, Ritz Carlton-İstanbul’da, Türkiye’nin ve dünyanın ilk “Sosyal Finans Zirvesi”ni gerçekleştiriyor. Zirveye, T.C. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, TİM Başkanı İsmail Gülle, Almanya Tasarruf Sandıkları Birliği...